Werking oxazepam

Oxazepam wordt door uw arts vooral voorgeschreven bij angstgevoelens, paniekaanvallen, gespannenheid, slapeloosheid en ook alcoholverslaving. Oxazepam werkt op meerdere manieren. De werking van oxazepam bereikt na ongeveer drie tot vier uur haar hoogtepunt. Na ongeveer negen tot tien uur is oxazepam volledig uitgewerkt.

Angst en gespannenheid en oxazepam

Bij angst en gespannenheid zorgt oxazepam voor gedempte emoties. Angst en stressgevoelens zullen minder hevig de kop op steken. Dit zorgt ervoor dat u rustiger blijft en bijvoorbeeld beter in slaap kunt komen. Binnen één tot twee uur na inname zult u rustiger worden. Oxazepam verhelpt tijdelijk de symptomen waarvan u last hebt. Het is meteen belangrijk op te merken dat de werking van oxazepam gebaseerd is op symptoombestrijding. De oorzaak van de klachten verdwijnen niet door de werkingen van oxazepam.

Slapeloosheid

Oxazepam vermindert angst, gespannenheid, paniekgevoelens en andere negatieve emoties. Dit kan bijdragen in het makkelijker in slaap komen. Vaak kan oxazepam ook zorgen voor sufheid. In het geval van slapeloosheid kan dit worden gezien als een positieve werking, hoewel het ook als een negatieve bijwerking gezien kan worden.

Alcoholontwenning

Ook bij alcoholontwenning wordt oxazepam regelmatig voorgeschreven. Symptomen die horen bij ontwenningsverschijnselen na een alcohol zijn onder anderen angstgevoelens, epileptische aanvallen, slapeloosheid en paniek. Zoals eerder beschreven kan oxazepam deze symptomen bestrijden. Zeker de eerste paar dagen van ontwenning kan oxazepam een nuttige werking hebben. Veel artsen kiezen bij alcoholontwenning overigens voor andere soortgelijke medicijnen. Oxazepam is relatief snel uitgewerkt.

Epilepsie

Oxazepam kan meehelpen epileptische aanvallen te voorkomen.


Oxazepam krijgt u alleen op recept van uw arts en dat is met een reden. Oxazepam is zwaar medicijn met eventuele bijwerkingen en is er een kans op verslaving als u niet zorgvuldig omgaat met het gebruik. Als u zonder recept toch aan oxazepam kunt komen, raden wij gebruik ten zeerste af.