Bijwerkingen oxazepam

Naast de heilzame werkingen, kan oxazepam ook bijwerkingen veroorzaken. Deze bijwerkingen kunnen in sommige gevallen ook nog een dag na inname optreden. Lees voor exacte informatie ten alle tijden de bijsluiter en vraag eventueel uw arts voor meer informatie. De informatie hieronder dient puur als beknopte samenvatting van de bijwerkingen van oxazepam.

Sufheid, vermoeidheid en slaperigheid bij oxazepam

In de meeste gevallen leidt oxazepam tot sufheid, vermoeidheid en ook slaperigheid. Deze bijwerkingen zijn overigens ook een eigenschap van oxazepam dat kan worden gezien als wenselijke werking. Door deze bijwerkingen zal uw reactievermogen en alertheid verminderen. Het is daarom belangrijk om niet, of zo min mogelijk deel te nemen aan het verkeer. Wees bedacht op situaties die al uw aandacht vragen. Ongelukken gebeuren sneller als u minder alert bent.

Trager denken, spierzwakte en minder gevoelen

Wanneer u nog niet vaak het medicijn hebt gebruikt, kan u last krijgen van spierzwakte. Dit komt, omdat het medicijn spierontspannend werkt. Dit kan zich in veel vormen tonen. Zo kan het zijn dat u bijvoorbeeld minder goed in staat bent uw boterham te smeren: de coördinatie maar ook de fijne bewegingen zijn minder. Ook is het mogelijk dat u trager denkt en minder gevoelens hebt. U zult minder snel last hebben van paniekgevoelens, maar het kan ook zijn dat u bijvoorbeeld minder blijdschap toont, of u zich niet goed inleven in anderen. Zorg dat uw omgeving hiervan op te hoogte is, om vervelende situaties te voorkomen. Deze bijwerkingen van oxazepam komen lang niet altijd voor.

Gewenning aan oxazepam

Zeker bij gebruik van oxazepam voor slapeloosheid moet u oppassen voor gewenning. Deze bijwerking van oxazepam komt voor bij langdurig gebruik. Zeker wanneer u het medicijn regelmatig gebruikt om in slaap te komen, zal u op den duur meer nodig hebben, of uzelf ervan overtuigen oxazepam nodig te hebben om in slaap te komen.

Uitzonderlijke bijwerkingen van oxazepam

In enkele gevallen is het mogelijk dat u last krijgt van hallucinaties en een onrustig gevoel. Ook zou het kunnen dat u last krijgt van nachtmerries. Eigenlijk zijn dit bijwerkingen die juist het tegenovergestelde zijn van wat u verwacht van oxazepam. Als u bang bent risico te lopen om deze bijwerkingen te krijgen van oxazepam gebruik, is het verstandig uw arts te raadplegen voor meer informatie.